خونه‌ی خودتون بدونید!

GRAND RESTAURANT

خورشت محلی

آلومسما

295 هزارتومان

فسنجان

285 هزارتومان

اناربیج

265 هزارتومان

میرزاقاسمی

بادمجان کبابی شده، تخم مرغ، گوجه

155 هزارتومان

باقالاقاتق

پاچ باقالا، شوید، سیر، تخم مرغ ||| ماهی شور بصورت مجزا سرو میشود.

155 هزارتومان

اسکرول به بالا