خونه‌ی خودتون بدونید!

GRAND RESTAURANT

مخصوص گراند

گراندخاتون

295 هزارتومان

مرصع پلو

385 هزارتومان

گراند واویج جوجه

معجونی از سبزیجات معطر محلی همراه با گردو، آب انار، جوجه طبخ شده در تنور

505 هزارتومان

گراند واویج بادنجان و قارچ

معجونی از سبزیجات معطر محلی همراه با گردو، آب انار، بادنجان و قارچ طبخ شده در تنور

445 هزارتومان

گراند واویج پنیر و قارچ

معجونی از سبزیجات معطر محلی همراه با گردو و آب انار،قارچ، پنیر هالومی طبخ شده در تنور

445 هزارتومان

گراند واویج لقمه

250 گرم لقمه به همراه معجونی از سبزیجات معطر محلی، گردو و آب انار، طبخ شده در تنور

445 هزارتومان

گراند واویج دنده

300 گرم شیشلیک گوسفندی به همراه معجونی از سبزیجات معطر محلی، گردو و آب انار، طبخ شده در تنور

840 هزارتومان

گراند واویج فیله

200 گرم فیله گوساله به همراه معجونی از سبزیجات معطر محلی، گردو و آب انار، طبخ شده در تنور

695 هزارتومان

اسکرول به بالا