وی سیکستی

وی سیکستی

وی سیکستی گراند

ترکیبات : قهوه دمی وی سیکستی

قیمت:155 هزارتومان

بیشتر بدانید

دیگر خوردنی‌های گراند رستوران

اسکرول به بالا